Den CIGR Wiltz Plus wënscht schéi Feierdeeg an e gudde Rutsch an dat neit Joer!!