Atelier KLIMBIM

Den Atelier KlimBim ass entstanen duerch en „Pot Pourrie“ vun Ëmstänn dem prakteschen Notzen a vum Service Proximité, wou Léit dem CIGR Wiltz Plus ganz oft Miwwelen matginn hunn déi nach an guddem Zoustand waren, déi awer nitt méi wollten.

Den CIGR Wiltz Plus huet déi dunn un Léit weiderginn déi Mëttelen nitt haten an frou waren iwwert deen Wee Miwwelen ze kréien.

Mat der Zäit huet deen Service sech awer erfollegreich erweidert dat den CIGR dësen Service fir all Léit an den Partnergemengen ugebueden huet.

Domat ass natierlech och en logisteschem Problem komm, well einfach Platz fir dat Ganzt ënnerstellen ze kënnen ëmmer méi knapp ginn ass.

Engem Ëmdenken vun der Populatioun, fort vun eiser Konsum an Wegwerf-Gesellschaft hin bei eng Kreeslafwirtschaft, wou d’Saachen erëm opgewäert an verwäert ginn.

Enger zousätzlecher Méiglechkeet fir iwwert deen Wee Formatiounen am Beräich Holz, Kreatioun an Relooking kënnen unzebidden wou een mat verschidden Partner wäert zesummeschaffen.

Fir all Ufro ass de Büro fir iech do:

Ëffnungszäiten vum Buttik:

Méindes bis Freides: 10h00 – 18h00
Tel.: 26 95 22 300

Ëffnungszäiten vum Atelier:

Méindes bis Freides: 08h00 – 16h00

Tel.: 26 95 22 -1

Plus d’informations

L’Atelier „KlimBim“ propose d’allier l’activité économique au service du développement des actions d’insertion par la formation continue et le learning by doing à travers des ateliers spécifiques.

Les divers ateliers proposent

  • des travaux de soudure,
  • le travail du bois: peinture, ponçage, réparation et création d’objets de décoration,
  • relooking de meubles,
  • remodelage d’objets, de matériaux

en accompagnant les participants dans leur démarches de créativité et d’indépendance.

L’atelier „KlimBim“ se traduit par la collecte, le tri, le recyclage, la revalorisation  de  divers objets, bibelots, vaisselle et meubles.

Une création par la récupération proposant des ateliers ludiques et permettant à chacun de devenir acteur à part entière de la réinsertion sur le marché de l’emploi.

  •   Favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté
  • Sensibiliser à la réduction des déchets par la réparation, la réutilisation en vue d’une consommation durable générant moins de déchets.

L’équipe de l’atelier „KlimBim“ se déplace à domicile sur rendez-vous pour la collecte de vieux meubles et objets.